Nordic Taste & Flavour Centre

Smak är ett komplext begrepp som vi bör lära oss mer om. Smaken, den kanske allra viktigaste egenskapen och komponenten hos mat får ofta en underordnad betydelse i jämförelse med andra faktorer. Nordic Taste & Flavour Centre vill ändra på detta och verka för ökat fokus och kunnande kring smak och sensorik.


Nordic Taste & Flavour Centre vill sammanlänka akademi och näringsliv. Centret skall vara en kreativ samlingsplats där forskningsresultat, trender och rön kopplade till smak, mat och konsumentbeteende möter smakvärldens alla aktörer. En ökad kunskap om smak längs hela kedjan, leder till större attraktionskraft samt ökad konkurrenskraft och lönsamhet.


Hur lär vi oss att kommunicera kring smak? Hur beskriver vi en smak så att vår omgivning med örat uppfattar vad vi känner med tungan? Varför tycker vissa om musslor men andra inte? Hur anpassar vi smaker efter en växande andel äldre människor? Detta är exempel på några av de många spännande frågor kring smakområdet som kommer att behandlas inom ramen för Nordic Taste & Flavour Centre. Vi hoppas att du och ditt företag vill vara med!

 

Följ Nordic Taste & Flavour Centres blogg

 

   
  

Nyheter

[2016-08-22]

Utbildning 16 nov

Kryddkvalitet – Så säkerställer du en god smak » Läs mer...
[2016-08-22]

Smakcentrum

Smakcentrum växlar upp verksamheten» Läs mer...
[2016-04-26]

Seminarie 19 maj "Smakliga val med hälsan i fokus"

Anmäl dig till ett seminarium där både smaken och hälsan står i fokus.» Läs mer...
[2016-04-26]

Anmäl dig till kursen "Smak och sensorik 7,5 hp"

En kurs med stor bredd inom sensoriken i samarbete med Göteborgs Universitet. Anmäl dig senast 15 juni.» Läs mer...
[2015-12-28]

Medlemsträff

Med smaken i fokus» Läs mer...
[2015-10-13]

Seminarie - Smakäventyr "Lustfyllt lärande med sinnena i fokus".

Hur kan vi hitta sätt för barn att upptäcka sina smaksinnen som bidrar till en hållbar livsstil?» Läs mer...
[2015-09-28]

Nyhetsbrev september 2015

A taste of the future» Läs mer...
[2015-03-26]

Välkommen att smaka på våren med ny kunskap!

Våren är en tid för förnyelse. Att fylla på med ny kunskap och praktiska färdigheter i en lustfylld miljö med likasinnade ger dig ny energi att ta dig an årets utmaningar med sprudlande kreativitet. » Läs mer...
[2015-03-09]

Ny sensorikkurs tar fokus på den goda smaken

Till hösten genomför vi en kurs med stor bredd inom sensorik i samarbete med Göteborgs Universitet.» Läs mer...
[2015-02-20]

Livsmedel i Fokus

Läs om Nordic Taste & Flavour Centre i senaste nummer av Livsmedel i Fokus.» Läs mer...
[2015-02-11]

Litteraturstudier

Vår praktikant Mauve Decan har utfört två intressanta litteraturstudier: "Development of Gastronomic regions in Sweden" och "Mapping of Taste Centres and Projects".» Läs mer...
www.sp.se | Box 5401, 402 29 Göteborg | Telefon: 010-516 66 00 | E-postadress nordtaste@sp.se